mͫeͤmͫoͦrͬaͣвⷡleͤ ᖰᗝ⟆t̴͖̙͉͛̒̓

ЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображення

 

 

Зображення

 

DIGITAL FUN̷̢̛͝ FACT #7281/a: By the year 2025, all of human̵͔̦̟͔̖̣͇̘̬̱̜͘͟͞ͅ kind will be caught in a recursive software iń̤̹̙stallation̯̺ loop wheņ̵̸́ the the only n̸̷̨͙̯̱̼̗̦͎͙͎̼̰͇̠̹͉̥̰͓̖͢͞ew computer programs available are for in̯̟̗͢͡͞͞͞stallin̷̷̗̟̩̤͍̥͕̻̭̞͓̜̥̟̹ͯ͒ͥͫͪͦ͛ͣ̓ͫ͐̃͗̀g n̛͜͝͠ew computer programs to iǹ̕stall n̸̡͝ew computer programs ad n̶̥̪͓̣̺̤̭͖̯̞͉̝̍ͧ̇̄̿̓ͤ͑ͨ̐ͪ͢͢͡͡ͅauseam.

 

[f̵͕̙̞͐͒o̵̢̙͋̽͛͜u̸͕̞̓̾͝n̵̡͖̻̿̔͐d̴͓̞̦̾̈́̓ i̵̡͇͕̒̾̒t̸̢̠̓̾͝ o̴̡͍̐̚̕n̵͙̪͉͐͑͠ t̸͓̠͙͆̈́͒h̵͉͖̙̔̒͘e̵̟̫̺͑͋̐ i̴͖͔̘̓̿n̵͔̺͉̈́͑͘t̵͚͇͕͊̓e̵͕͇̫͐͐̾r̴͕̝͒̈́͘͜n̸̝̘̟̒̽͝e̸͇̝͕̓́́t̸̠͚͔͊̓͠s̴̟͓͖͒͘͝]

Зображення

ЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняhttps://cdn.discordapp.com/attachments/911630526950031380/949425236795883631/fallout.jpgЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображення

ЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображення

ЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображення

it’s just the music that I liked today,…to remember better these days and what I listened to.  

ЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображення

Зображення

 

 

 

Зображення

h̴̙̺͌̽̿e̴͙̙͍̾̿͊l̵̻͍̝̈́̔p̴͕͓̈́͛͆ m̴͓͔̫̿͌́e̵̝͚͚͒͊̾

Зображення

 

(10 votes, average: 4.70 out of 5)
Loading...

One thought on “mͫeͤmͫoͦrͬaͣвⷡleͤ ᖰᗝ⟆t̴͖̙͉͛̒̓”

Leave a Reply